A Budapest Gestalt Intézetről

Mi a célunk?

Budapest Gestalt Intézetet 2017-ben alapítottuk azzal a céllal, hogy szakmailag felkészült, hiteles, felelősen működő Gestalt terapeutákat képezzünk, és ezen keresztül az egyéni és a társadalmi jól-létet előmozdítsuk Magyarországon.

budapesti Gestalt-terápia képzést jelen formájában, a Norvég Gestalt Intézettel való szakmai együttműködésben 2010-18 között a Magyar Gestalt Egyesület

szervezte – ebben az időszakban 5 évfolyam kezdte meg a tanulmányait, és 2 csoport végzett az EAGT-akkreditált képzésben. 2018-ban vette át az Egyesülettől a képzés szervezését a Budapest Gestalt Intézet, a Norvég Gestalt Intézettől pedig, egyre növekvő mértékben, a szakmai megvalósítást. 2023 tavaszán szereztük meg az önálló nemzetközi akkreditációnkat, így azóta EAGT-akkreditált Gestalt-terápia Tréning Intézetként működünk, Magyarországon egyedülállóan.

Tevékenységeink

  • EAGT-akkreditált Gestalt-terapeutákat képzünk
  • Együttműködünk hazai és nemzetközi Gestaltos és más megközelítésben dolgozó szakmai szervezetekkel
  • Részt veszünk kutatásokban, publikációkban
  • Teszünk a Gestalt-terápia ismertségéért és növekvő elfogadásáért

A Budapest Gestalt Intézet szakmai stábja

Az Intézetben dolgozó szakemberek az EAGT (Europian Association for Gestalt Therapy) és az EAP (European Association for Psychotherapy) által akkreditált Gestalt-terapeuták, illetve kiképzett terapeutatanárok és szupervizorok.

Avar Tamás

oktató

Több, mint egy évtizede találkoztam először a Gestalttal.  Azonnal megragadott, aztán bele is szerettem.  Addig nem is igazán tudtam róla, hogy milyen nagyrészt a gondolataim és ítéleteim szűrőjén keresztül tapasztalom meg a világot és benne a saját létezésemet. Hogy mennyire keveset vagyok igazán jelen abban és annak, ’ami van’.

A Gestalt révén kitárult egy másik világ, ami persze mindig is ott volt. A direkt érzékszervi megtapasztalás, a testemen keresztül érkező elsődleges élmények és a feléjük forduló ítéletmentes(edő) kíváncsiság(om) világa. Ez mindent megváltoztatott. Lelágyított és felerősített. Valódivá és élettel telivé tett.

A Gestalt világa egy csoda. A létezés és kapcsolódás egyszerű, de nagyszerű csodája. A szakmai munkámban, csak úgy, mint az élet más területein felbecsülhetetlen értékű szemléletet és gyakorlati eszköztárat biztosít.

Jelenleg képződő tanárként veszek részt az Intézet életében. Ez lehetőséget nyújt, hogy hozzájáruljak a szeretett módszertan és modalitás minél szélesebb körben való elterjesztéséhez, és ahhoz is, hogy örökké tanuló maradhassak.

Bence Judit

oktató, alapító

2005 óta alkalmazom a Gestalt megközelítést különböző helyzetekben és szerepekben: hazai és nemzetközi szervezeti kontextusban, változási projektekben szervezetfejlesztőként, vezetőkkel dolgozva coachként, valamint egyéni terápiás munkában és szupervízióban.

Szeretem a Gestalt megközelítésben, hogy nincs egy tuti recept vagy jó megoldás, hogy a kapcsolódásainkban elfogadjuk a többféle valóságot és a tökéletlenséget, hogy bátorítjuk a különbözőséget és a saját igények felismerését és hogy nem a megváltoztatásban, hanem a változásban hiszünk.

Fontos számomra, hogy átadjuk a „Gestalt élményt” - hat éven keresztül voltam a Magyar Gestalt Egyesület elnökségi tagja, jelenleg tagja vagyok az alapképzés és a terápia képzés magyar tanári karának és társalapítója a Budapest Gestalt Intézetnek.

Bozsogi Dia

oktató, alapító

2003-ban kezdtem Gestaltot tanulni, és bár előtte a pszichológia szakon sokféle irányzattal találkoztam, ekkor éreztem azt, hogy hazataláltam. Szeretem, hogy a Gestalt-terápiában a kíváncsiságon, az itt-és-mostban megélt kapcsolaton és a kísérletezésen van a hangsúly, és élvezem azt a felszabadító erőt, amit a klienseimmel én is átélek. 

A Gestalt-terapeuta minősítésem után azért kezdtem terapeuta-tanárként is dolgozni, hogy mindezt másoknak is átadhassam. A Gestalt szemléletet használom egyéni és párterápiában, szupervizorként, csoportok vezetésében, illetve a szervezetfejlesztői és coaching munkámban. A Budapest Gestalt Intézet egyik alapító tulajdonosa és társ-ügyvezetője vagyok.

Moldován Edit

oktató, alapító

Tanárként indultam, az emberek fejlesztése, tanítása mellett elköteleződve. Nagyon hosszú, nehéz, de hihetetlenül izgalmas út vezetett el odáig, hogy eljussak oda, hogy mint Gordon instruktor, tréner, majd coach bízzak a hozzám fordulók saját erőforrásaiban, bölcsességében. A közös alkotás, valódi partneri közös utazás élményét pedig a pszichodráma vezetés, a szervezetfejlesztés, majd a Gestalt szemléletű működésmód hozta meg. Azóta a Gestaltos szemléletmóddal igyekszem ,,fertőzni" szervezetfejlesztőként, egyéni, pár- és csoportterapeutaként, szupervizorként is. A Budapest Gestalt Intézet egyik alapító tulajdonosa, tanára és egyik szakmai vezetője vagyok.

Erősségem a kreativitás, az energia, játékosság, humor, a bizalom, a biztonságot adni tudás.

 Munkám során leginkább azért teszek, hogy ki-ki a saját életében nagyobb felelősséget tudjon vállalni magáért, döntéseiért, választásaiért. Onnan indultam, hogy az a dolgom, hogy abban támogassak másokat, hogy változzanak. Ma már tudom, hogy abban tudom leginkább támogatni őket, hogy azok lehessenek, akik valójában és ezt élvezettel, szeretettel tegyék.

Sáfrány Kinga

oktató

A Gestalt módszertannal 2000-ben találkoztam először, Amerikában. Azóta tudom, hogy mindig is ezt kerestem. Megtanított a jelenben lenni és elfogadni azt, ami van. És bátran elengedni azt, ami már nem támogat többé. Trénerként, coachként, terapeutaként és kiképző tanárként élvezem, ahogy visz a kíváncsiságom. Szeretek kísérletezni, mély változásokat megcélozni, új lehetőségekre közösen rácsodálkozni.

Viga Orsolya

oktató, alapító 

Pszichológus és Gestalt terapeuta vagyok. Terápiát tanítok itt a Budapest Gestalt Intézetben, emellett az intézet társ-alapítója és egyik ügyvezetője vagyok. 2019 nyarán a családommal Hollandiába költöztem, jelenleg Hágában dolgozom terapeutaként.

 Szeretem a sokszínűséget, a szabadságot, a tiszta beszédet, és megélni az életet a maga teljességében.

 A Gestalt nekem azt hozta, hogy otthonosabban érzem magam a bőrömben, többfélét tudok érezni és gondolni, akár egymásnak ellentmondóakat is. Jobban felvállalom a különböző részeimet, és együttérzőbben bánok magam és mások esendőségével. 

Jókay Rita

szupervizor

Fejlesztő szemléletű tanácsadó, coach, terapeuta, párterapeuta és szupervízor vagyok. Az élet minden területén az érdekel, hogy hogyan tudok változást létrehozni, hogyan tudom a fejlődést támogatni. Munkáimban sokszor a természetes érdeklődés és kíváncsiság vezet. Nagy energiát és sok bátorságot tudok mozgósítani ahhoz, hogy valami életre keljen vagy változzon. Arra törekszem, hogy felszabadult, kreatív együttlétben dolgozzunk, és újra és újra a felfedezés szándékával tekintsünk egymásra.

A Budapest Gestalt Intézetben a hallgatók szakmai fejlődését szupervízorként támogatom.

Mondok Árpád

szupervizor

Gestalt terapeutaként számomra a személyes tapasztalás és annak tudatosítása, a megfelelő szándékkal és formában az igazán építő. Amikor találkozunk, együtt megyünk egy úton, hogy megtapasztalhassuk, merre jó Neked, még akkor is, ha ez ismeretlen területek felfedezésével jár együtt. Sokféle emberrel dolgoztam együtt, különböző helyzetekben, és jó ideje eljutottam oda, hogy igazán jó módon kapcsolatban lenni úgy lehet, ha találunk egy közös utat és célt. Nem vezetőként és nem vezetettként. Együtt és a sajátomat. Ez a belátás változtatta meg az életemet és alakított Gestalt terapeutává.

Stefany-Tóth Judit

szupervizor

Egész életem során emberekkel foglalkoztam és az emberi működés mögött rejlő okokat és törvényszerűségeket kutattam. Első szalmám jogász. Jogi munkám során azt vettem észre, hogy a hozzám forduló kliensek ügyei mögött legtöbbször megoldatlan
emberi konfliktusok rejlenek, ezért érdeklődésem egyre inkább a pszichológia felé fordult. A Károli Gáspár Egyetemen szupervíziót kezdtem tanulni, majd a Flow Coaching School képzésén megismerkedtem a Gestalttal. Lenyűgözött annak humanisztikus, felszabadító ereje. A Norwegian Gestalt Institute College keretében EAGT akkreditált Gestalt terapeuta és szupervízor diplomát szereztem.

Felváltva a jogászi pályát, tíz éve dolgozom felső- és középvezetőkkel, valamint magánemberekkel coachként, szupervizorként és Gestalt terapeutaként. A Gestalt terápia szemlélete számomra izgalmassá, kreatívvá és erőteljessé teszi a gondolkodást, nap mit nap új felismeréseket ad, új dimenziókat nyit a munkámban és az életemben.

Hiszek abban, hogy mindannyiunkban benne rejlik a képesség, amely ahhoz szükséges, hogy egyre tudatosabbá váljunk önmagunkat, kapcsolatainkat és környezetünket illetően. Hiszek abban, hogy a tudatosság növekedése és a jelenlét ereje által növekszik a választási és döntési szabadság, melynek révén teljesebb életet élhetünk. Hiszek abban, hogy mindez rajtunk múlik.

Erős Ila

alapító

Erős Ila alapítótársunk volt a Budapest Gestalt Intézet létrehozásában, 2017-2020 között - amíg betegsége engedte -, oktatóként is részt vett a munkában.

A 2000-es években kezdett Gestalt-terápiát tanulni, nagyrészt az ő nevéhez kötődik a Gestalt Terápia Képzés Magyarországra hozatala. A Magyar Gestalt Egyesület alapító tagja és elnöke is volt. Szakmai publikációi olvashatóak a Pszichoterápia folyóiratban, aminek egészen 2020-ban bekövetkezett haláláig szerkesztőségi tagja is volt.

 

A Norvég Gestalt Intézet
(Norsk Gestaltinstitutt)
szakmai stábja

Az Intézetben dolgozó szakemberek az EAGT (Europian Association for Gestalt Therapy) és az EAP (European Association for Psychotherapy) által akkreditált Gestalt-terapeuták, illetve kiképzett terapeutatanárok és szupervizorok.

Daan van Baalen

oktató

Daan was a founding member of Norwegian Gestaltinstitutt in 1986 and is currently co-owner of NGI AS. He was principal and still has professional responsibility, and in addition is Gestalt therapist, supervisor and teacher at the institute. He holds the European Certificate of Psychotherapy (ECP).

Daan is an MD (1971 in the Netherlands), Gestalt therapist (1975 in the Netherlands), Group Analyst (1983) and psycho-therapist (1981 in London). He has 10 years experience in general practice as a physician and psychotherapist. From 1987 he worked with the research project „Cancer and Psychotherapy” at Erasmus University, Rotterdam, where he among other things had psychotherapeutic work with chronically ill patients. In the period of 1979 to 1995 he was director and teacher at the Hollandsk-Belgian Gestaltinstitutt Multi-di-Mens.

Ann Kunish

oktató

Ann Kunish (born 1964) is an internationally approved Gestalt psychotherapist (NGI 2019) as well as a Gestalt coach (NGI 2016) and supervisor (NGI 2021). She has also completed the Institute’s two-year advanced study for therapists (International Training Programme, 2020) and is currently studying psychopathology and development with Margherita Spanguolo Lobb at the Istituto di Gestalt in Italy (2019-2023). She also has master’s degrees in philosophy (East Asian linguistics/Chinese) from the University of Oslo (2011) and music performance from the Norwegian Music Academy (1991).

Ann teaches at the Norwegian Gestalt Institute and is in private practice in Oslo where she sees individuals and couples. Ann is especially interested in psychopathology seen in a Gestalt perspective.

 

Gro Skottun

oktató

Gro is a social worker, gestalt therapist, MSc, PhD, co-founder (1986) and co-owner of Norsk Gestaltinstitutt – Høyskole (NGI), Oslo, where she works as a trainer, supervisor and researcher. She has also been supervising and teaching international for many years and work since 2010 in Budapest in the gestalt therapy training program created by NGI for the Hungarian Gestalt Association (HuG) and now for Budapest Gestalt Institute (BGI). She is co-author of a Norwegian text-book about gestalt therapy, has published several articles and is the editor of Norsk Gestalttidsskrift. She has been the president of an international organisation for gestalttherapy, FORGE, for five years and a member of the complaint committee for EAGT six years.

Matthew Swedberg

oktató

Authorized clinical psychologist, with education from Norway and the USA.

Internationally approved gestalt psychotherapist. (NGI 2000-2004 + 2-Years Post Education Program at NGI)

Matthew has a broad experience with diagnosis and treatment of mild-, as well as complex mental disorders, existential questions of life, anxiety and depression disorders. He also offered treatment for people with load over time, such as chronic pain problems, low self-esteem and marital crisis. He has many years of experience with individual therapy, couple / family conversations and group therapy.  His background is from the specialist (general psychiatric outpatient clinic) and private practice in Norway, as well as private and public treatment center in the United States.

Vibeke Visnes

oktató

Vibeke Visnes has a Master in Gestalt (2012) from Metanoia Institute, London and is presently undertaking a Dr. Psych by Professional studies at the same institute. She is researching couple’s therapy in a Gestalt framework. She is also a certified clinical couple´s therapist from Metanoia Institute.

 Vibeke is an internationally approved Gestalt Psychotherapist (NGI, 2002 – 2009 (including maternity leave)), has done Advanced Gestalt training (NGI, 2012-2014), Gestalt Supervision training (NGI, 2015- 2016), Developmental Somatic Psychotherapy Advanced training with Ruella Frank (2014 – 2016) and is presently doing Supervision training with Marghuerita Spagnuolo-Lobb. She has her own practice in Oslo and teaches at the Norwegian Gestalt Institute.

 Her main focus in Gestalt is the phenomenological perspective, relation and contact. She is attentive to how Gestalt can be in dialogue with other psychotherapeutic modalities and psychological theory without loosing the aestethics and uniqueness of the phenomenological method.

Értesítést kérek
az intézet híreiről!

* kötelező mező
GDPR Hozzájárulás

Email értesítőnkről bármikor leiratkozhat a levél alján található "leiratkozás" linkre kattintva.

Kapcsolat

e-mail

info@gestaltintezet.hu