Munkatársaink

Avar Tamás

oktató

Több, mint egy évtizede találkoztam először a Gestalttal.  Azonnal megragadott, aztán bele is szerettem.  Addig nem is igazán tudtam róla, hogy milyen nagyrészt a gondolataim és ítéleteim szűrőjén keresztül tapasztalom meg a világot és benne a saját létezésemet. Hogy mennyire keveset vagyok igazán jelen abban és annak, ’ami van’.

A Gestalt révén kitárult egy másik világ, ami persze mindig is ott volt. A direkt érzékszervi megtapasztalás, a testemen keresztül érkező elsődleges élmények és a feléjük forduló ítéletmentes(edő) kíváncsiság(om) világa. Ez mindent megváltoztatott. Lelágyított és felerősített. Valódivá és élettel telivé tett.

A Gestalt világa egy csoda. A létezés és kapcsolódás egyszerű, de nagyszerű csodája. A szakmai munkámban, csak úgy, mint az élet más területein felbecsülhetetlen értékű szemléletet és gyakorlati eszköztárat biztosít.

Jelenleg képződő tanárként veszek részt az Intézet életében. Ez lehetőséget nyújt, hogy hozzájáruljak a szeretett módszertan és modalitás minél szélesebb körben való elterjesztéséhez, és ahhoz is, hogy örökké tanuló maradhassak.

Bence Judit

oktató, alapító

2005 óta alkalmazom a Gestalt megközelítést különböző helyzetekben és szerepekben: hazai és nemzetközi szervezeti kontextusban, változási projektekben szervezetfejlesztőként, vezetőkkel dolgozva coachként, valamint egyéni terápiás munkában és szupervízióban.

Szeretem a Gestalt megközelítésben, hogy nincs egy tuti recept vagy jó megoldás, hogy a kapcsolódásainkban elfogadjuk a többféle valóságot és a tökéletlenséget, hogy bátorítjuk a különbözőséget és a saját igények felismerését és hogy nem a megváltoztatásban, hanem a változásban hiszünk.

Fontos számomra, hogy átadjuk a „Gestalt élményt” - hat éven keresztül voltam a Magyar Gestalt Egyesület elnökségi tagja, jelenleg tagja vagyok az alapképzés és a terápia képzés magyar tanári karának és társalapítója a Budapest Gestalt Intézetnek.

Bozsogi Dia

oktató, alapító

2003-ban kezdtem Gestaltot tanulni, és bár előtte a pszichológia szakon sokféle irányzattal találkoztam, ekkor éreztem azt, hogy hazataláltam. Szeretem, hogy a Gestalt-terápiában a kíváncsiságon, az itt-és-mostban megélt kapcsolaton és a kísérletezésen van a hangsúly, és élvezem azt a felszabadító erőt, amit a klienseimmel én is átélek. 

A Gestalt-terapeuta minősítésem után azért kezdtem terapeuta-tanárként is dolgozni, hogy mindezt másoknak is átadhassam. A Gestalt szemléletet használom egyéni és párterápiában, szupervizorként, csoportok vezetésében, illetve a szervezetfejlesztői és coaching munkámban. A Budapest Gestalt Intézet egyik alapító tulajdonosa és társ-ügyvezetője vagyok.

Moldován Edit

oktató, alapító

Tanárként indultam, az emberek fejlesztése, tanítása mellett elköteleződve. Nagyon hosszú, nehéz, de hihetetlenül izgalmas út vezetett el odáig, hogy eljussak oda, hogy mint Gordon instruktor, tréner, majd coach bízzak a hozzám fordulók saját erőforrásaiban, bölcsességében. A közös alkotás, valódi partneri közös utazás élményét pedig a pszichodráma vezetés, a szervezetfejlesztés, majd a Gestalt szemléletű működésmód hozta meg. Azóta a Gestaltos szemléletmóddal igyekszem ,,fertőzni" szervezetfejlesztőként, egyéni, pár- és csoportterapeutaként, szupervizorként is. A Budapest Gestalt Intézet egyik alapító tulajdonosa, tanára és egyik szakmai vezetője vagyok.

Erősségem a kreativitás, az energia, játékosság, humor, a bizalom, a biztonságot adni tudás.

 Munkám során leginkább azért teszek, hogy ki-ki a saját életében nagyobb felelősséget tudjon vállalni magáért, döntéseiért, választásaiért. Onnan indultam, hogy az a dolgom, hogy abban támogassak másokat, hogy változzanak. Ma már tudom, hogy abban tudom leginkább támogatni őket, hogy azok lehessenek, akik valójában és ezt élvezettel, szeretettel tegyék.

Sáfrány Kinga

oktató

A Gestalt módszertannal 2000-ben találkoztam először, Amerikában. Azóta tudom, hogy mindig is ezt kerestem. Megtanított a jelenben lenni és elfogadni azt, ami van. És bátran elengedni azt, ami már nem támogat többé. Trénerként, coachként, terapeutaként és kiképző tanárként élvezem, ahogy visz a kíváncsiságom. Szeretek kísérletezni, mély változásokat megcélozni, új lehetőségekre közösen rácsodálkozni.

Viga Orsolya

oktató, alapító 

Pszichológus és Gestalt terapeuta vagyok. Terápiát tanítok itt a Budapest Gestalt Intézetben, emellett az intézet társ-alapítója és egyik ügyvezetője vagyok. 2019 nyarán a családommal Hollandiába költöztem, jelenleg Hágában dolgozom terapeutaként.

 Szeretem a sokszínűséget, a szabadságot, a tiszta beszédet, és megélni az életet a maga teljességében.

 A Gestalt nekem azt hozta, hogy otthonosabban érzem magam a bőrömben, többfélét tudok érezni és gondolni, akár egymásnak ellentmondóakat is. Jobban felvállalom a különböző részeimet, és együttérzőbben bánok magam és mások esendőségével. 

Jókay Rita

szupervizor

Fejlesztő szemléletű tanácsadó, coach, terapeuta, párterapeuta és szupervízor vagyok. Az élet minden területén az érdekel, hogy hogyan tudok változást létrehozni, hogyan tudom a fejlődést támogatni. Munkáimban sokszor a természetes érdeklődés és kíváncsiság vezet. Nagy energiát és sok bátorságot tudok mozgósítani ahhoz, hogy valami életre keljen vagy változzon. Arra törekszem, hogy felszabadult, kreatív együttlétben dolgozzunk, és újra és újra a felfedezés szándékával tekintsünk egymásra.

A Budapest Gestalt Intézetben a hallgatók szakmai fejlődését szupervízorként támogatom.

Mondok Árpád

szupervizor

Gestalt terapeutaként számomra a személyes tapasztalás és annak tudatosítása, a megfelelő szándékkal és formában az igazán építő. Amikor találkozunk, együtt megyünk egy úton, hogy megtapasztalhassuk, merre jó Neked, még akkor is, ha ez ismeretlen területek felfedezésével jár együtt. Sokféle emberrel dolgoztam együtt, különböző helyzetekben, és jó ideje eljutottam oda, hogy igazán jó módon kapcsolatban lenni úgy lehet, ha találunk egy közös utat és célt. Nem vezetőként és nem vezetettként. Együtt és a sajátomat. Ez a belátás változtatta meg az életemet és alakított Gestalt terapeutává.

Stefany-Tóth Judit

szupervizor

Egész életem során emberekkel foglalkoztam és az emberi működés mögött rejlő okokat és törvényszerűségeket kutattam. Első szalmám jogász. Jogi munkám során azt vettem észre, hogy a hozzám forduló kliensek ügyei mögött legtöbbször megoldatlan
emberi konfliktusok rejlenek, ezért érdeklődésem egyre inkább a pszichológia felé fordult. A Károli Gáspár Egyetemen szupervíziót kezdtem tanulni, majd a Flow Coaching School képzésén megismerkedtem a Gestalttal. Lenyűgözött annak humanisztikus, felszabadító ereje. A Norwegian Gestalt Institute College keretében EAGT akkreditált Gestalt terapeuta és szupervízor diplomát szereztem.

Felváltva a jogászi pályát, tíz éve dolgozom felső- és középvezetőkkel, valamint magánemberekkel coachként, szupervizorként és Gestalt terapeutaként. A Gestalt terápia szemlélete számomra izgalmassá, kreatívvá és erőteljessé teszi a gondolkodást, nap mit nap új felismeréseket ad, új dimenziókat nyit a munkámban és az életemben.

Hiszek abban, hogy mindannyiunkban benne rejlik a képesség, amely ahhoz szükséges, hogy egyre tudatosabbá váljunk önmagunkat, kapcsolatainkat és környezetünket illetően. Hiszek abban, hogy a tudatosság növekedése és a jelenlét ereje által növekszik a választási és döntési szabadság, melynek révén teljesebb életet élhetünk. Hiszek abban, hogy mindez rajtunk múlik.

Erős Ila

alapító

Erős Ila alapítótársunk volt a Budapest Gestalt Intézet létrehozásában, 2017-2020 között - amíg betegsége engedte -, oktatóként is részt vett a munkában.

A 2000-es években kezdett Gestalt-terápiát tanulni, nagyrészt az ő nevéhez kötődik a Gestalt Terápia Képzés Magyarországra hozatala. A Magyar Gestalt Egyesület alapító tagja és elnöke is volt. Szakmai publikációi olvashatóak a Pszichoterápia folyóiratban, aminek egészen 2020-ban bekövetkezett haláláig szerkesztőségi tagja is volt.